Začetek novega leta in upanje po novem začetku kar kličeta k izzivom in spremembam. Začetek leta je vnovična priložnost, da uresničimo svoje zaobljube ali da v svoje življenje uvedemo neko spremembo.

Spremembe so edina stalnica v našem življenju

Spremembe so naraven in cikličen pojav v našem življenju – odvijajo se hitreje, kot se jih zavedamo, včasih bolj in včasih manj opazno. Čeprav se večkrat bojimo česa novega in neznanega oz. interpretiramo izhod iz cone udobja kot ne-varno, je nekaj gotovo – spremembe so edina konstanta v našem življenju in so kot takšne neizbežne. Če v procesu rasti in sprememb spremljamo svoje občutke, lahko pridobimo nazaj nadzor, kar pomeni, da bomo vse skupaj dojemali manj strašljivo.

Sprejmite situacijo takšno, kot je

Pri nekaterih prevladuje prepričanje, da so spremembe slabe in ne-varne, zato se jih izogibajo – po navadi je to odvisno od vzorcev in prepričanj, ki smo jih posvojili v domačem okolju. Drugi se sprememb lotevajo preveč vihravo in nepremišljeno, zato v njih ne morejo vztrajati. Kaj je torej zdrav odnos do spremembe?

Kje sem trenutnoDo spremembe ne more priti, če nismo odkriti do sebe. Morda se ob tem prebujajo občutki krivde in nemoči (”nisem ravnal/a pravilno”/”ne naredim dovolj”/”če bi imel/a več discipline, bi bilo bolje” itd.), vendar je potrebno vedeti, da sta prav krivda in nemoč čustvi, ki nas na poti k spremembi oz. aktivaciji najbolj paralizirata. 

(Od)pustite krivdo

Po tem, ko ste s seboj razčistili, kakšen je bil vas življenjski slog doslej in v kateri smeri ga želite spremeniti, poskusite vse občutke krivde in nemoči pustiti za seboj. Poskusite od-pustiti – pomen te čudežne besede se skriva v dejanju nekaj pustiti za seboj, da nas več ne obremenjuje oz. da nečemu ne posvečamo konstantno svoje pozornosti. Dajte si priznanje, da ste v dani situaciji ravnali najbolje, kot ste lahko oz. ste takrat znali. To vas bo pomirilo. Namreč, dokler se z nečim borimo in temu dajemo vso svojo pozornost, s tem dajemo tudi moč, da raste.

Ko spremenite sebe, spremenite druge

Na poti k novim začetkom in spremembam se poleg sebe ne trudimo spreminjati tudi drugih okrog sebe. Skrivnost je v tem, da moramo konstantno delati na sebi. Paradoksalno je velikokrat posledica dela na sebi, svoje drže, odnosa, sistema prepričanj in vrednot, nehote sprememba tudi našega bližnjega. Takrat ima naše delo na sebi tudi ”stranski učinek”! Zakaj pride do tega? Ko spremenimo sebe, svojo perspektivo dojemanja in odmaknemo pozornost z drugih (in njihovega vedenja), postanemo drugačna oseba z manj obrambnimi mehanizmi in bolj zadovoljni s seboj. Ta sprememba je zaznavna navzven in se jo da opaziti. Pristna postane takrat, ko nimamo več potrebe, da bi spreminjali druge ali želeli za vsako ceno dokazovati svoj  prav.

Ne trudite se dokazovati drugim

Resnična sprememba se v nas zgodi takrat, ko nimamo potrebe, da bi svoj prav dokazovali drugim ali imeli pri tem zadnjo besedo, ampak namesto tega raje živimo v miru. Takrat, ko se nam ni potrebno na vso moč izpostavljati, da bi dokazali, kaj vse nam je uspelo in kako dobri smo v tem, ampak okolica to v nas prepoznava sama od sebe. Takrat, ko v situacijah, ki so nas včasih razjezile (ob istih osebah in istih pogojih!), tokrat reagiramo drugače. Takrat, ko prepoznamo, da nimamo potrebe po dokazovanju drugim, ko pri sebi dosežemo stanje notranjega miru. 

Prepustite se!

Del novih začetkov in novih poti je zato velikokrat tudi nenačrtovana selekcija prijateljev, kar je prav tako naraven pojav. Doživljali boste, da se bo vaši spremembi nekdo upiral ali pa vas bo poslušal, pa ne bo znal slišati. Vendar pa pri tem ni bojazni; narava sama poskrbi, da enakomisleči ostajajo in rastejo skupaj. 

Zato pogumno in drzno novim dogodivščinam naproti! Kot vselej: najbolj nagrajujoč ni cilj, temveč pot, ki vodi do njega. Na poti samoodkrivanja in osebne rasti so zato vselej najbolj dragoceni tisti topli občutki, ki nam signalizirajo, da naj zaupamo sami sebi in da nam bo uspelo! Zato se prepustite toku!