Svetovanje

SVETOVANJE Psihosocialno svetovanje je vezano na vse izzive, ki jih doživljate v osebnem, partnerskem ali družinskem življenju. Je storitev, zrasla iz potreb in povpraševanja, saj se marsikdo kdaj znajde na razpotju poti, ko ne ve, ”kako naprej” in takrat...