Pozdravljeni,

kako vzgajati otroka v smeri zdrave in varne spolnosti?

MOJ NASVET

Pozdravljeni,

Spoštovani, iz vašega vprašanja ni razvidna starost otroka, tako da bom poskušala podati en splošen odgovor.

Znanje in prepričanja o spolnosti se pri otroku razvijajo skozi pogovor in način, na kakršen mu odrasli predstavimo spolnost. Pomembno je, da mu jo predstavimo kot nekaj lepega, čistega in ”svetega” – torej nekaj, kar je ekskluzivno med dvema osebama, ki se imata radi. Pri slednjem ne želim poudarjati verske konotacije, temveč da se mu privzgoji vrednota po varovanju svoje telesne integritete. Torej, da je njegovo telo nedotakljivo proti njegovi volji (ne glede na to, ali gre za otroka ali najstnika), pa tudi, da je telo nekaj ”samo njegovega”, zato mora njegova okolica (in morebitni spolni partner) te meje spoštovati. Diskusije o teh temah so dobrodošle predvsem pri najstniških dekletih, ki se lahko (pre)hitro spustijo v spolnost iz strahu pred zavrnitvijo fanta in takrat pristanejo na početje, na katerega sicer (še) ne bi bile pripravljene. Vsekakor spolnosti ne predstavljamo kot nekaj umazanega, nekaj grešnega oz. s konotacijo krivde. Prav tako je mladim potrebno predstaviti še drug vidik oz. skrajnost, ki uči, da je pri spolnosti nujno doseči telesni vrhunec. To so ideali, ki nam jih vsiljujejo mediji, katerim so mladi še bolj podvrženi, saj se nanje še ne zmorejo odzvati z dovolj kriticizma. Zato je tako zelo pomembno, da smo ob njih odrasli, ki razblinjamo takšne ideale in iracionalna pričakovanja. Spolno aktivnim mladim lahko povemo tudi, kako zelo pomembno je njihovo lastno doživljanje (da ne počnejo česa na silo in ne poteptajo svoje volje ”za višje dobro” partnerske zveze). Zelo bi priporočala tudi krepitev samozaupanja. To boste dosegli tako, da v njihovem vsakdanjiku nasploh potencirate aktivnosti oz. pogovore, ki spodbujajo sprejemanje sebe in drugega; samospoštovanje in boljšo samopodobo; izkušnje, da so oni sami OK ter v splošnem znajo sebe sprejeti, takšni, kot so. Normalno je, da nam je odraslim ob teh temah nerodno, vendar je najpomembnejše, da jih ne predstavljamo kot tabu teme, ampak, da jim damo možnost o tem spregovoriti – vprašajo naj, kar jih zanima, mi pa jim to poskušajmo obrazložiti na čim bolj preprost način in jim ne vlivajmo občutij sramu. Ker se otroci učijo iz zgleda, je zelo pomembno, na kakšen način jim zdrav partnerski odnos skozi odraščanje predstavita že sama starša.

Lep pozdrav, Martina Medved, mag. ZDŠ